Les nostres eines s'adapten al nou sistema de Subministrament Immediat d'Informació (SII)
Et recordem que a partir de l'1 de juliol totes les empreses inscrites al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA), o les que registrin una facturació superior a 6 milions d'euros, estan obligades a utilitzar un nou sistema i portar els llibres de registre de l'Impost sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrónica de l'AEAT.

Tant la plataforma de gestió educativa Alexia com el programa de gestió comptable Asesor ja incorporen aquests canvis normatius, i permeten de realitzar la comunicació amb els sistemes de l'AEAT.

Estàs obligat a fer servir el SII? Assegura't que les teves eines actuals estan adaptades a aquest nou sistema de gestió de l'IVA.

( 26/06/2017 )

Links Relacionats:
linkSII (+)