Arrencada de l'àrea de gestió integral de biblioteques
A principis dels 90 Cospa crea el programa de gestió integral de biblioteques Libermarc.

El naixement de Libermarc es deu a les necessitats de gestió de les biblioteques escolars, però aviat el programa es comença a utilitzar en biblioteques municipals, universitats, col·legis i bufets d'advocats, empreses, etc., i arriba a assolir més de 1.000 biblioteques usuàries.

Libermarc aguanta bé el pas dels anys, i encara avui dia hi ha biblioteques que continuen fent-lo servir, però amb la modernització de la informàtica i la finestra d'oportunitats que obre la utilització massiva d'Internet, el sector comença a demandar noves funcionalitats.

SophiA, la modernització de la gestió de biblioteques

L'aparició de SophiA amplia enormement els serveis que les biblioteques presten als lectors, i permet d'oferir el catàleg i gestionar els préstecs a través d'Internet, tant des d'ordinadors com des de dispositius mòbils.

Una solució utilitzada per més de 1.800 biblioteques a Espanya i a l'estranger, desenvolupada a partir de las normes internacionals de catalogació i d'intercanvi de dades, que gràcies a la seva estructura escalable facilita la gestió de qualsevol tipus de biblioteca amb independència de les dimensions del catàleg, el nombre de seus, els operadors del sistema...

( 03/10/2016 )