Aquí un record dels nostres 50 anys. El naixement d'Agilmic.
La dècada dels 90, irromp amb força en el mercat català la Cooperativa Agil SCCL.

Agil va ser fundada el 1992 per Ignasi Hosta, Jesús Molas i Josep Caparrós, tres emprenedors procedents del món de l'educació i la informàtica que, després de l'auge dels PCs, del sistema operatiu MS-DOS i, en definitiva, de la informàtica personal, van decidir apostar per apropar aquestes noves tecnologies als centres escolars per facilitar-los la gestió acadèmica i administrativa.

En poc temps Agil ja liderava a Catalunya el mercat del software de gestió escolar i de serveis d'assessoria informàtica, amb la creació d’aplicacions com el programa BLOC o assolint acords amb entitats com la Caixa per a la distribució de programes de gestió econòmica que aplicaven la norma del Quadern 19 (tot just definida pel Banc d'Espanya).

A finals dels 90, amb la consolidació del sistema operatiu Windows, el mercat exigia un canvi radical en la manera de treballar amb els ordinadors. Fruit d'aquesta necessitat, el 1998 Agil SCCL arriba a un acord amb l'empresa Microlegios SL, dirigida per Xavier Valls.

Microlegios disposava d'un software de gestió basat en Windows que gaudia d'una important implantació als centres de Catalunya, amb una versió específica per als centres públics d'educació infantil i primària de la Generalitat de Catalunya anomenada WinPri.

La unió d'ambdues empreses va donar lloc a Agilmic SCCL, que ben aviat va iniciar una forta expansió i va arribar a tenir més de 1.000 clients.

( 03/05/2016 )