Aquí un record dels nostres 50 anys. Els primers ordinadors, la creació de les aules d'ensenyament informàtic i el naixement de l'aprenentatge digital
Els anys 80, COSPA va tornar a revolucionar la tecnologia educativa amb la introducció a Espanya dels primers ordinadors compatibles d'Apple i IBM, i amb la creació d'un model integral d'educació informàtica.

Aquest model contemplava des del disseny i implantació de l'aula d'informàtica als centres, fins a l'aplicació d'una exhaustiva metodologia per a l'ensenyament d'aquesta nova disciplina.

Amb aquest pla d'estudis, centenars de nosaltres vam tenir el nostre primer contacte amb els ordinadors a través de Logo, un llenguatge nascut per ajudar als més petits a comprendre el funcionament d'un ordinador. També vam aprendre a fer servir, entre altres, el llenguatge de programació Basic o els incipients programaris de tractament de textos i fulls de càlcul.

A més, es van elaborar manuals adreçats a alumnes de formació professional, que ensenyaven a utilitzar tot tipus d'aplicacions administratives (nòmines, facturació, comptabilitat, etc.).

Paral·lelament, COSPA crea els primers programes educatius d'Ensenyament Assistit per Ordinador (EAO), amb més de 200 cursos que abordaven totes les assignatures troncals. Per crear aquests cursos, prèviament es va haver de desenvolupar DOCEO, un pioner sistema d'autor. EAO va ser la primera iniciativa d'aprenentatge digital a Espanya.

( 04/04/2016 )