Cospa&Agilmic

 • Gestió Acadèmica i de l'Aprenentatge
 • Horaris
 • Orientació
 • Equip. TIC
 • Biblioteques
 • Alexia
 • Xtend
 • Educaria
 • Esp
 • Cat
 • Fiscal Comptable LOPDvolver a la sección

  Serveis LOPD

  El servei garanteix l’adequació dels centres docents a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la seva normativa de desenvolupament.
  • Solució Integral. Qualsevol necessitat d’actuació tècnica posterior a l’auditoria legal pot ser coberta pel personal especialitzat de Cospa&Agimic.
  • Solució Especialitzada. Els anys d’experiència en el sector educatiu ens en faciliten el coneixement, als efectes d’oferir una solució més adequada a les necessitats dels centres.
  • Solució Personalitzada. Desplaçament al centre docent d'un advocat especialitzat i certificat, per a recopilar la informació i documentació rellevant.

  Característiques del servei:

  Catàleg LOPD

  Consultoria Fiscal, Comptable i Laboral

   

  Aplicació Gestió Comptable

   

  Serveis LOPD

  Adequació del centre docent i solucions Cospa&Agilmic

  Tornar

  Informe de recomanacions

  • Adequació dels processos de recollida, emmagatzematge i tractament de dades.
  • Avisos legals a incorporar en tota la documentació del centre.
  • Tractament de dades de salut.
  • Contractes amb proveïdors.
  • Drets reconeguts en la legislació.

  Document de seguretat

  • Documentació de les mesures tècniques i organitzatives del centre.
  • Mesures de seguretat aplicables a tractaments de dades informatitzades i en paper.
  • Inventari dels recursos informàtics.
  • Declaració del personal amb accés a les dades.
  • Anàlisi del sistema d’accés a dades personals.
  • Sistema de còpies de seguretat de les dades personals.
  Tornar

  Notificació de fitxers

  • Notificació de la creació, modificació o supressió de fitxers davant el Registre General de l’Agencia Española de Protección de Datos.
  • Notificació de la creació, modificació o supressió de fitxers, si escau, davant la agència autonòmica de protecció de dades que correspongui.

  Servei de manteniment anual

  • Revisió dels documents de recollida de dades personals.
  • Redacció de nous contractes amb proveïdors.
  • Actualització del Document de Seguretat.
  • Revisió de les notificacions davant el Registre General de l’AEPD.
  • Butlletí electrònic informatiu bimensual.
  • Realització de l'auditoria bianual, legalment exigible.
  • Representació de clients en cas de denúncies davant l'AEPD.
  Volver

  Auditoria pàgines web

  • Web corporativa (només informació institucional del centre).
   Qualsevol pàgina web ha d’incorporar un Avís Legal, adequat al seu contingut, amb la informació mínima exigida per la Llei de Comerç Electrònic. Si a més fa servir cookies, de utilitzar-les d’acord amb la normativa vigent.e.
  • Web que recull dades personals (sense venda online).
   Els llocs web que, a més d’informar, recullen dades dels visitants per mitjà de formularis o qüestionaris, hauran de tenir una Política de Privacitat adequada a cada cas d’acord amb la LOPD.
  • Web de comerç electrònic (amb venda online) .
   En el cas de webs que també fan vendes online, és d’aplicació tota la normativa de Consumidors i Usuaris, havent adaptar el procés de compra a allò que exigeix aquesta legislació.
  Tornar
  Mapa i Arxius